BADANIE OCENY CV W PROCESIE REKRUTACJI - RAPORTChcę dostarczać moim Klientom aktualne i sprawdzone informacje, dlatego oprócz polegania na własnej wiedzy zdobywanej od ponad 7 lat, w ramach prowadzenia różnych projektów rekrutacyjnych,  postanowiłam przeprowadzić badanie, mające na celu weryfikację szerszej grupy osób zajmujących się zawodowo pozyskiwaniem pracowników. Moja ankieta dotarła do 100 specjalistów zlokalizowanych na terenie całej  Polski. Celem badania była weryfikacja korelacji jakości CV Kandydatów ubiegających się o pracę, w stosunku do ich oceny przez Rekrutera. Ankieta umożliwiła również identyfikacje elementów najmocniej rzutujących na pozytywną, bądź negatywną ocenę, oraz określenie częstotliwości sytuacji, podczas których poszczególny element CV staje się czynnikiem decydującym o zakwalifikowaniu Kandydata do dalszego procesu selekcji. Zachęcam do zapoznania się z raportem!